Migel de Servantes

Migel de Servantes – o časti

Čast gospodara otkriva i čast sluge; prema tome pogledaj koga služiš i videćeš kakvu čast zaslužuješ. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12131″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o poeziji

Poezija sadrži u sebi sve ostale nauke, jer se služi svim ostalim naukama, svima se ukrašava, doteruje i iznosi na videlo svoja divna dela kojima ispunjava svet, koristeći mu, pružajući mu uživanja i lepotu.   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11882″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o borbi

U ranama i čvorugama koje čovek dobije u borbi, ima više časti nego sramote. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12131″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o pisanju

Nisam tako glup da postanem rdjav pesnik, ni tako srećan da bih zaslužio da postanem dobar pesnik. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2485″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o zdravlju

Zdravlja sam uravnotežena, jer su se susreli moj puls i moj mozak. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11918″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o putovanju

Nijedan put nije rdjav, samo ako se završi, osim onog koji vodi na vešala. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11884″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o strpljenju

Dal’ da rečem joj svoj jad ? Bude l’ prlilika kad tad. Hoće li to biti ikad ? Nadu nemoj gubit’ nikad.   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11916″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o mudrosti

Ljudi stari često umno zbore – klanjajmo se mudrosti dubokoj : Posle bure smiruje se more, Posle patnje dolazi ti spokoj.   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6293″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]