Home / Autori / Migel de Servantes (page 2)

Category Archives: Migel de Servantes

Migel de Servantes – o gladi

Mrtav odlazi u grob, a živ za pogačom.

Read More »

Migel de Servantes – o čoveku

Svaki čovek je dete svojih postupaka.

Read More »

Migel de Servantes – o uspehu

Jedan čovek nije ništa više od drugoga ako ne napravi više od njega.

Read More »

Migel de Servantes – o bogatstvu

Užitak u bogatstvu ne leži u pukom posedovanju ili raskošnom trošenju, nego u mudroj primeni.

Read More »

Migel de Servantes – o želji

Pisano je, što se kaže, a priroda tako hoće, Neispunjene želje draže, zabranjeno mami voće, Verige ljubav snaže, na put joj stati ko će ! 

Read More »

Migel de Servantes – o rečima

O jezicima panjkala kazao je da su kao orlovo perje: čupaju i uzimaju perje svih ptica koje se s njima združe.

Read More »

Migel de Servantes – o advokatima i lekarima

Prekorio je zbog nemara i neznanja pravobranioce i advokate, uporedjujući ih sa lekarima, koji ozdravio bolesnik ili ne, naplate svoju nagradu, što takodje čine i pravobranioci i advokati, dobili ili izgubili raspravu koju vode.  

Read More »

Migel de Servantes – o piscima

A trud i brige pisaca su neverovatni: potrebno je da vrlo mnogo zarade pa da na kraju godine ne budu toliko zaduženi da moraju prodavati stvari na doboš. Uza sve to su u životu potrebni, kao i šumarci, drvoredi i ...

Read More »

Migel de Servantes – o glumcima

A o glumcima moram još reći da zaradjuju svoj hleb u znoju lica svoga i radom koji je teško podnošljiv, jer neprekidno uče napamet, kao Cigani se uvek sele iz mesta u mesto, iz krčme u mehanu, nastojeći da zadovolje ...

Read More »

Migel de Servantes – o zavisti

Spavaj jer dokle god budeš spavao, bićeš ravan onome kome zavidiš.

Read More »
Scroll To Top