Migel de Servantes

Migel de Servantes – o gladi

Mrtav odlazi u grob, a živ za pogačom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12165″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o čoveku

Svaki čovek je dete svojih postupaka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11936″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o uspehu

Jedan čovek nije ništa više od drugoga ako ne napravi više od njega. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11922″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o želji

Pisano je, što se kaže, a priroda tako hoće, Neispunjene želje draže, zabranjeno mami voće, Verige ljubav snaže, na put joj stati ko će !  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11922″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o rečima

O jezicima panjkala kazao je da su kao orlovo perje: čupaju i uzimaju perje svih ptica koje se s njima združe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11952″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o advokatima i lekarima

Prekorio je zbog nemara i neznanja pravobranioce i advokate, uporedjujući ih sa lekarima, koji ozdravio bolesnik ili ne, naplate svoju nagradu, što takodje čine i pravobranioci i advokati, dobili ili izgubili raspravu koju vode.   [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11932″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o piscima

A trud i brige pisaca su neverovatni: potrebno je da vrlo mnogo zarade pa da na kraju godine ne budu toliko zaduženi da moraju prodavati stvari na doboš. Uza sve to su u životu potrebni, kao i šumarci, drvoredi i lepi vidici, kao i sve stvari koje pružaju prijatan odmor. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12152″ ]Migel …

Migel de Servantes – o piscima Read More »

Migel de Servantes – o zavisti

Spavaj jer dokle god budeš spavao, bićeš ravan onome kome zavidiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12146″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]