Migel de Servantes – o uspehu

Jedan čovek nije ništa više od drugoga ako ne napravi više od njega.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11922″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o bogatstvu

Užitak u bogatstvu ne leži u pukom posedovanju ili raskošnom trošenju, nego u mudroj primeni.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10572″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o želji

Pisano je, što se kaže, a priroda tako hoće,

Neispunjene želje draže, zabranjeno mami voće,

Verige ljubav snaže, na put joj stati ko će ! 

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11922″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o rečima

O jezicima panjkala kazao je da su kao orlovo perje: čupaju i uzimaju perje svih ptica koje se s njima združe.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11952″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o advokatima i lekarima

Prekorio je zbog nemara i neznanja pravobranioce i advokate, uporedjujući ih sa lekarima, koji ozdravio bolesnik ili ne, naplate svoju nagradu, što takodje čine i pravobranioci i advokati, dobili ili izgubili raspravu koju vode.  

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11932″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o piscima

A trud i brige pisaca su neverovatni: potrebno je da vrlo mnogo zarade pa da na kraju godine ne budu toliko zaduženi da moraju prodavati stvari na doboš. Uza sve to su u životu potrebni, kao i šumarci, drvoredi i lepi vidici, kao i sve stvari koje pružaju prijatan odmor.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12152″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o glumcima

A o glumcima moram još reći da zaradjuju svoj hleb u znoju lica svoga i radom koji je teško podnošljiv, jer neprekidno uče napamet, kao Cigani se uvek sele iz mesta u mesto, iz krčme u mehanu, nastojeći da zadovolje druge, jer se u tudjem uživanju nalazi njihova vlastita korist. A po vrhu, oni svojim poslom nikog ne varaju, jer svakog časa pokazuju svoju robu na javnom mestu, da bi je svi videli i ocenili.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12131″ ]Migel de Servantes[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]