Migel de Servantes

Migel de Servantes – o braku

Brak je nalik na pečurku: da li je otrovna ili dobra, primetiš tek kad je kasno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/migel-de-servantes-o-bogatstvu-2/” ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o razmišljanju

Promisli dobro pre nego što daješ; dva puta razmisli pre nego što primaš, a hiljadu puta pre nego što zahtevaš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/migel-de-servantes-o-nepravdi/ ‎” ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o opreznosti

Prodavcu je dovoljno jedno oko, kupcu nije dovoljno ni sto očiju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24993″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o muzici

A smeh ključa u grudima,  Svakoga što pleše, svira Svakoga što gleda, sluša Kome pesma ne da mira. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12165″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o slobodi

Koliko malo treba imati poverenja u ključeve, pregrade i zidove kad volja ostaje slobodna ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11922″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]  

Migel de Servantes – o neprijateljima

Neka Bog sačuva takvog čoveka od onih neprijatelja od kojih ne može da se brani nikakvim štitom opreznosti, s kojima se ne može boriti nikakvim mačem mudrosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18880″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]

Migel de Servantes – o bogatstvu

Bogatstvo je toliko težak teret onome koji se nije navikao da ga ima, niti ume da se služi njim, kao što je siromaštvo teško onome koga ono ne napušta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18878″ ]Migel de Servantes[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/migel-servantes/” ]Još misli od Migela de Servantesa[/button]