Home / Autori / Luiđi Pirandelo (page 3)

Category Archives: Luiđi Pirandelo

Luiđi Pirandelo – o mašti

Koliko je suštinskih, sićušnih nezamislivih stvari potrebno našoj maštariji da bi postala stvarnost iz koje je i potekla, koliko joj je samo potrebno niti da bi se uplela u nerazmrsivo klupko života.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o pravdi

Ako priznamo da je ljudski grešiti, zar onda pravda nije neljudski okrutna.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o krivici

Ne treba uvek pripisivati drugome krivicu za naše nevolje i nesreću.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o mašti

Čudni su hirovi mašte !

Read More »

Luiđi Pirandelo – o duši

Oh, kako je divna lakoća duše! Kako je neizrecivo opojan njen zanos!

Read More »

Luiđi Pirandelo – o ženama

Jasno je, kao dan, žena, osim ako to ne želi, ne može tek tako da pobrka nekog nepoznatog čoveka sa svojim mužem.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o radu

Svako zanimanje nam pruža neku utehu.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o smrti

Uvek nam je dobro kad smo bliži majci zemlji, a pod njom nam je možda još bolje.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o siromaštvu i braku

Sav jed i sva trvenja do kojih neminovno dolazi kada se oskudica poput kakve nakostrešene, crne mačketine sklupča u pepelu nečijeg ugaslog ognjišta, ubili su u nama svaku želju za zajedničkim životom.

Read More »

Luiđi Pirandelo – o ljudima

Način oblačenja, veličina i boja naše odeće mogu da navedu ljude da o nama steknu veoma čudan utisak.

Read More »
Scroll To Top