Category: Luiđi Pirandelo

Koliko je suštinskih, sićušnih nezamislivih stvari potrebno našoj maštariji da bi postala stvarnost iz koje je i potekla, koliko joj je samo potrebno niti da bi se uplela u nerazmrsivo klupko života. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29966″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Ako priznamo da je ljudski grešiti, zar onda pravda nije neljudski okrutna. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29959″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Ne treba uvek pripisivati drugome krivicu za naše nevolje i nesreću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29966″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Čudni su hirovi mašte ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29959″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Oh, kako je divna lakoća duše! Kako je neizrecivo opojan njen zanos! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29908″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Jasno je, kao dan, žena, osim ako to ne želi, ne može tek tako da pobrka nekog nepoznatog čoveka sa svojim mužem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29932″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Svako zanimanje nam pruža neku utehu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29950″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Uvek nam je dobro kad smo bliži majci zemlji, a pod njom nam je možda još bolje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29929″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Sav jed i sva trvenja do kojih neminovno dolazi kada se oskudica poput kakve nakostrešene, crne mačketine sklupča u pepelu nečijeg ugaslog ognjišta, ubili su u nama svaku želju za zajedničkim životom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29923″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Način oblačenja, veličina i boja naše odeće mogu da navedu ljude da o nama steknu veoma čudan utisak. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29918″ ]Luiđi Pirandelo[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/luidi-pirandelo/” ]Još misli od Luiđija Pirandela[/button]
Sve kategorije: