Category: Lord Bajron

Uz to, boriti se protiv naše sudbine bila bi borba – kao kad bi snop hteo da se opire srpu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lord-bajron-o-starosti/” ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Što se tiče žena, najstrašnije je da se ne može živeti s njima ni bez njih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14504″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Ne plaši se neznanja, boj se lažnog znanja, jer od njega dolaze sve nesreće na svetu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14167″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Svi smo mi rezultat ljubavi i zanosa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14171″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Ljubav ne mudruje, a kada mudruje, nije više ljubav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3955″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Jedino što volim kod žena jeste to što one umeju da lažu s takvim ubeđenjem, da i sama istina može lišiti na laž kada izlazi iz njihovih usta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3278″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Volim mudrost više nego ona mene. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3955″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Ja izlazim samo da bih dobio nov apetit za samoćom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3278″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
O, srećne godine, ko još jedanput ne bih hteo da bude dete ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3278″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Ja sam pepeo, gde sam nekad bio vatra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3278″ ]Lord Bajron[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/lord-bajron/” ]Još misli Lorda Bajrona[/button]
Sve kategorije: