Ljubivoje Ršumović – o prijateljima

Kada počnem da gubim vreme i težnju ka nečem većem,
Meni nađu pravu meru ljudi koje srećom srećem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ljubivoje-rsumovic-o-vaspitanju” ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o deci

Dete treba da posmatraš.

Al’ mu nemoj na put stati.

Što ga pre čovekom smatraš,

pre će čovek i postati.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20592″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o razmišljanju

U moj zavičaj putuje se razmišljanjem.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20556″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o igri

Igra je zdravija od mleka, igra je snažnija od vode, igra je za čoveka, najlepši dar slobode.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21313″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o slavi

Slavnim su me učinile siledžije sedme sile. Sad mi malu decu prave, sve pod firmom “cena slave”.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21309″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o veštini

Blago državnicima koji umeju da čuju savet pametnih ljudi iz naroda, koji znaju u svakom trenutku šta je najbolje i najkorisnije za njihovu narodnu čeljad, i tako gazduju državom kao što bi svojim domaćinstvom gazdovali.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21303″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o životu

Kažu da se čitava tajna kako da produžimo svoj život, sastoji u tome: da ga sami ne skraćujemo !

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20533″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o igri

Igra je, siguran sam, u osnovi svekolikog stvaralaštva, ne samo literarnog, umetničkog, već i naučnog.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20544″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]

Ljubivoje Ršumović – o motivaciji

Iz ratluka se stvara samo limunada, tek iz muke se rađa pravo delo.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21292″ ]Ljubivoje Ršumović[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]