Category: Ljubivoje Ršumović

Kada počnem da gubim vreme i težnju ka nečem većem, Meni nađu pravu meru ljudi koje srećom srećem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ljubivoje-rsumovic-o-vaspitanju” ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Dete treba da posmatraš. Al’ mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20592″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
U moj zavičaj putuje se razmišljanjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20556″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Igra je zdravija od mleka, igra je snažnija od vode, igra je za čoveka, najlepši dar slobode. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21313″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Slavnim su me učinile siledžije sedme sile. Sad mi malu decu prave, sve pod firmom “cena slave”. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21309″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Blago državnicima koji umeju da čuju savet pametnih ljudi iz naroda, koji znaju u svakom trenutku šta je najbolje i najkorisnije za njihovu narodnu čeljad, i tako gazduju državom kao što bi svojim domaćinstvom gazdovali. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21303″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Kažu da se čitava tajna kako da produžimo svoj život, sastoji u tome: da ga sami ne skraćujemo ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20533″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Igra je, siguran sam, u osnovi svekolikog stvaralaštva, ne samo literarnog, umetničkog, već i naučnog. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20544″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Deca se najbolje vaspitavaju ličnim primerom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20553″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Iz ratluka se stvara samo limunada, tek iz muke se rađa pravo delo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21292″ ]Ljubivoje Ršumović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ljubivoje-rsumovic/” ]Još misli od Ršuma[/button]
Sve kategorije: