Category: Leonardo da Vinči

Tiha istina je glasnija od gromke laži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7043″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Ko vrlinu seje, slavu žanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7043″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Jednu polovinu života čovek provede gubeći zdravlje, a drugu polovinu pokušavajući da ga vrati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7043″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Prepreke me ne mogu zaustaviti. Svaka se prepreka uklanja pred odlučnošću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7043″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Mudrost je kćerka iskustva. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3547″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Kao što dobro iskorišćen dan daruje ugodan san, tako i dobro proživljen život daruje smirenu smrt. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2759″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]  
Loš je onaj đak koji ne nadmaši svoga učitelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2089″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Strah se rađa u životu mnogo brže nego bilo šta ostalo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2089″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]  
Ko malo misli, mnogo greši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2756″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Kada si jednom osetio let, ići ćeš zemljom, očiju uprtih u nebo, tamo gde si bio i tamo gde želiš da se vratiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7043″ ]Leonardo da Vinči[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/leonardo-da-vinci/” ]Još misli Leonarda da Vinčija[/button]
Sve kategorije: