Category: Lav N. Tolstoj

Što ljudi manje znaju o lošim delima drugih ljudi, tim su strožiji prema samim sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lav-n-tolstoj-o-vaspitanju-2/” ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Bojimo se samo onoga što volimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8997″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Životni cilj svakog pojedinca je uvek isti: napredovanje u dobrome. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lav-tolstoj-o-znanju/” ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Većina muškaraca traži od svojih žena vrline kojih se oni sami ne pridržavaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16458″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Pedagogija je nauka o tome kako je moguće da se živi amoralno, a na decu da se ima valjan uticaj, isto kao naša medicina- kako da se, živeći protivno zakonima prirode, ipak bude zdrav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=583″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Biti pravedan i čestit sa decom, ne skrivati od njih šta se dešava u duši, to je vaspitanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=928″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Verujem da se vaspitanje svodi na to da sam živiš valjano, to je jedino čime se utiče na druge ljude i čime se oni vaspitavaju. A tim pre na decu s kojom ste povezani. Sve teškoće u vaspitanju potiču otuda što roditelji ne samo da ne ispravljaju svoje mane nego ih i opravdavaju, a ovamo […]
Kada se voli, onda se voli čitav čovek onakav kakav jeste. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23310″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Savest je naš najbolji i najverniji vodič. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/lav-tolstoj-o-zivotu-i-znanju/” ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Koliko bismo bili bolji kad bismo uvek na vreme stigli da vidimo brvno u oku svome. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=928″ ]Lav N. Tolstoj[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/lav-tolstoj/” ]Još misli Lava N. Tolstoja[/button]
Sve kategorije: