Home / Autori / La Rošfuko (page 2)

Category Archives: La Rošfuko

Fransoa de la Rošfuko (15.09.1613 – 17.03.1680) veliki francuski pisac i plemić. Najpoznatije delo – Maksime.

Fransoa La Rošfuko – o kajanju

Naše kajanje nije toliko kajanje zbog zla koje smo učinili koliko briga od zla koje nas otud može zadesiti.

Read More »

Fransoa La Rošfuko – o opreznosti

Namera da nikad ne varamo izlaže nas opasnosti da često budemo prevareni.

Read More »

Fransoa La Rošfuko – o lukavstvu

Fransoa La Rošfuko – o lukavstvu

Lukavstvo je najveštije kad čovek ume da se pretvara kao da pada u nameštenu zamku; i čoveku se nikad lakše ne podvali nego kad misli da on podvali drugima.

Read More »

La Rošfuko – o strastima

Strasti često rađaju druge strasti, koje su im suprotne : tvrdičenje proizvodi neki put rasipanje, a rasipanje stvara tvrdičenje; čovek je često jak zbog slabosti, a smeo zbog plašljivosti.

Read More »

La Rošfuko – o strastima

La Rošfuko – o strastima

Strasti sadrže izvesnu nepravdu i sebičan interes, te je opasno povoditi se za njima, i čovek se mora čuvati, čak i kada mu se one čine potpuno opravdane.

Read More »

La Rošfuko – o mudrosti

Mudrosti se čine sve moguće hvale, pa ipak nas ona ne može da obezbedi ni od jednog događaja.

Read More »

La Rošfuko – o mudrosti i interesu

Mudar čovek treba da uredi svoje interese po njihovoj važnosti i da ih izvodi po tom redu. Naša lakomost kvari taj red, goneći nas na mnoge stvari u isti mah, te dok grabimo ono što nije važno, izgubimo ono što ...

Read More »

La Rošfuko – o pristojnosti

La Rošfuko – o pristojnosti

Pristojnost je želja da se prema nama odnose uljudno i sa poštovanjem.

Read More »

La Rošfuko – o ljubavi

Teško je voleti one koje ne poštujemo nikako, ali je tako isto teško voleti one koje cenimo mnogo više od sebe.

Read More »

La Rošfuko – o ljubavi

Ljubav je samo jedna, ali njezinih kopija ima hiljadu.

Read More »
Scroll To Top