Home / Autori / La Rošfuko

Category Archives: La Rošfuko

Fransoa de la Rošfuko (15.09.1613 – 17.03.1680) veliki francuski pisac i plemić. Najpoznatije delo – Maksime.

La Rošfuko – o sujeti

La Rošfuko – o sujeti

Samoljublje je veštije od najveštijeg svetskog čoveka.

Read More »

La Rošfuko – o poštenju

Teško je suditi da li je jedan čist, otvoren i pošten postupak delo poštenja ili lukavstva.

Read More »

Fransoa La Rošfuko – o vrlinama

Fransoa La Rošfuko – o vrlinama

Izvesne dobre osobine su kao čula: onaj koji ih nema, ne može ih osetiti niti shvatiti.

Read More »

La Rošfuko – o manama

Mi se dopadamo svetu češće zbog svojih mana nego zbog svojih dobrih osobina.

Read More »

La Rošfuko – o ljudima

Ljudi ne bi živeli dugo u društvu kad se ne bi varali jedni u drugima.

Read More »

La Rošfuko – o sreći i nesreći

Izgleda da naše radnje imaju i srećnih i nesrećnih zvezda kojima one duguju veliki deo dobijenih hvala i pokuda.

Read More »

La Rošfuko – o ljudima

La Rošfuko – o ljudima

Većina ljudi imaju, kao biljke, skrivenih svojstava koje slučaj otkriva.

Read More »

La Rošfuko – o lukavstvu

Lukavstvo i prevara dolaze samo iz oskudice umešnosti.

Read More »

La Rošfuko – o lukavosti

Najlakše se čovek prevari kad veruje da je lukaviji od drugih.

Read More »

Fransoa La Rošfuko – o laskanju

Fransoa La Rošfuko – o laskanju

Ako mi ne laskamo sami sebi, tuđa laskanja neće nam škoditi.

Read More »
Scroll To Top