Category: Kung Fu Ce

Neka te ne zabrinjava ako svet ne zna za tvoje sposobnosti, ali možeš biti zabrinut ako ih nemaš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-kukavicluku/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Nema drveta čije bi deblo bilo tanko i slabašno, a grane mu na vrhu krošnje bile guste i teške. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-karakteru-2/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Od sebe mnogo zahtevaj, a malo od drugih, to je jedini način da se zaštitiš od ogorčenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-razmisljanju/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Sreća se nalazi u svemu. Treba je samo znati izdvojiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-slobodi/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Pobediti rđave navike čovek može samo danas, a ne sutra. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-kukavicluku/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Priznati svoje mane kad je čovek zatečen na delu to je skromnost. Otkriti ih svojim prijateljima, to je bezazlenost ali pričati ih celom svetu, kada niko na njih ne obraća pažnju, to je sujeta. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-delima/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Održavaj sa pažnjom i izdržaćeš, zanemari i izgubićeš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-recima-2/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Čovek bez karaktera je kao dojilja bez mleka, kao vojnik bez oružja, kao putnik bez novca. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-samoci/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Sasvim je dovoljno razmisliti dva puta. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-istrajnosti/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Mudar čovek sa podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/kung-fu-ce-o-govoru/” ]Kung Fu Ce[/button] [divider] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/kung-fu-ce/” ]Još misli King Fu Cea[/button]
Sve kategorije: