Category: Konfučije

Zar to nije radost učiti se i neprestano se vežbati ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/konfucije-o-greskama-2/” ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Ako mrziš neku osobu, već si poražen od nje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16557″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Onaj ko je ujutru razumeo učenja mudrosti, uveče može zadovoljno umreti. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/konfucije-o-prijateljstvu-2/ ‎” ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Lepa je stvar čovek, ako je čovek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16501″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Dragulj ne može biti poliran bez trenja, niti čovek savršen bez pokušaja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16557″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Kada vidite dobru osobu mislite da postanete poput nje/njega. Kada vidite nekog ne tako dobrog, razmislite o svojim slabim tačkama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16557″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Najteže od svega je da se nađe crna mačka u tamnoj prostoriji, pogotovo ako nema mačke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=11267″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Ne žalite se na sneg koji je na krovu vašeg komšije, dok je vaš kućni prag neočišćen. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=245″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Početak mudrosti je da se stvari nazovu svojim pravim imenom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2312″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/page/3/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Pobediti loše navike možete samo danas, a ne sutra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2158″ ]Konfučije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/konfucije/” ]Još misli od Konfučija[/button]
Sve kategorije: