Category: Karl G. Jung

Mi težimo u prošlost ka svojim roditeljima, i napred ka svojoj deci, u budućnost koju nikad nećemo videti a o kojoj želimo da se pobrinemo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=136″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Usamljenost se ne oslikava odsutnošću ljudi oko vas, već nemogućnošću razgovora sa ljudima o tome šta je za vas značajno, ili neprihvatljivošću vaših uverenja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=136″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Mi možemo misliti da u potpunosti kontrolišemo sebe. Međutim, prijatelj će nam veoma lako reći o nama ono što mi ne vidimo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=136″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Ako ste talentovan čovek, to ne znači da ste nešto dobili. To znači da možete nešto dati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/karl-g-jung-o-odlaganju/” ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Depresija je kao dama u crnom. Ako je došla kod vas, ne terajte je. Pozovite je za sto, kao gošću, i poslušajte šta ona namerava da vam kaže. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2595″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Onaj ko gleda spolja – vidi samo snove, ko gleda unutar sebe, budi se. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23545″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2595″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Tužna je istina da se čovekov život, zapravo, sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=136″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Ja nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što sam odlučio da budem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=136″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Zdrav čovek ne muči druge. Oni koji su mučeni, po principu, pretvaraju se u mučitelje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12718″ ]Karl G. Jung[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/karl-gustav-jung/” ]Još misli od Junga[/button]
Sve kategorije: