Category Archives: Emanuel Kant

Emanuel Kant (22.04.1724 – 12.02.1804) nemački filozof i jedan od najvećih svetskih mislilaca. Njegov sveobuhvatan rad u teoriji znanja, etike i estetike je u velikoj meri uticao na razvoj filozofije.

Emanuel Kant – o ljubavi

Ljubav je stvar osećanja a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram i zato je obavezna ljubav nemoguća.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2324″ ]Emanuel Kant[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Čovek je ljubomoran kad voli, a žena – i kad ne voli.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=1035″ ]Emanuel Kant[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Istinoljublje je osnovna i najbitnija crta karaktera. Čovek koji laže nema karaktera.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=862″ ]Emanuel Kant[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/4/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Kako se može žaliti što ga gaze ako se načinio crvom ?

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2144″ ]Emanuel Kant[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/3/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Čovek nikad nije tako nesrećan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti. Prema sreći se treba odnositi kao prema zdravlju: uživati u njoj kad je dobra i biti strpljiv kad je loša. Čini samo ono čime ćeš postati dostojan da budeš srećan..

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=251″ ]Emanuel Kant[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/2/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Bez poštovanja, nema ljubavi.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3700″ ]Emanuel Kant[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Emanuel Kant – o znanju

Bolje je znati malo, ali to malo temeljno, nego mnogo i površno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3690″ ]Emanuel Kant[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]

Emanuel Kant – o hrabrosti

Šta je to čak i divljaku predmet najvećeg divljenja? Čovek, koji se ne preplaši, koji ne strahuje, dakle ne uzmiče pred opasnosti, a ujedno savršeno promišljeno i odlučno prilazi poslu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=643″ ]Emanuel Kant[/button]

[divider]

[button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/kant-emanuel/page/3/” ]Još misli Emanuela Kanta[/button]