Home / Autori / Jovan Dučić

Category Archives: Jovan Dučić

Jovan Dučić – o naivnosti

Naivnost, to je mladost srca, pa čak i u poznim godinama. Naivnost znači ulepšavati sve oko sebe. To je napraviti unutrašnji kriterijum većim i od spoljnih dokaza. Naivnost je dakle osobina lepih duša.

Read More »

Jovan Dučić – o lukavstvu i naivnosti

Naivni su oni ljudi koji o životu imaju bar svoju iluziju, a lukavi su, naprotiv, osuđeni da uvek izobličavaju i degradiraju istinu.

Read More »

Jovan Dučić – o lukavstvu i naivnosti

Samo su glupaci lukavi, a samo inteligentni ljudi mogu biti naivni. Lukavstvo nije izvor nikakve ideje o životu, a naivnost sama po sebi uvek predstavlja izvesnu ideju o stvarnosti, makar obično idealiziranu.   

Read More »

Jovan Dučić – o ženama

U ljubavi se treba boriti kao stari Skiti na bojnom polju: bezeci od neprijatelja…  

Read More »

Jovan Dučić – o ljubavi

Zaljubljeni čovek misli da uvek voli prvi put, iako je pre toga sto puta voleo; a događa se čak da veruje kako je odista samo ovaj put istinski.

Read More »

Jovan Dučić – o ženama

Žena koja je lepa, ima za ceo dugi niz godina svoje mladosti da se očajnički brani od ljudi lepih, snažnih, bogatih, titulisanih, moćnih, slavnih; čak i što je najteže, da se brani i od ljudi iskreno u nju zaljubljenih. Da ...

Read More »

Jovan Dučić – o Bogu

Bog, i da nije stvarnost, on je najsavršenija čovekova ideja o stvarnosti.

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Čovek ne mrzi drugog čoveka nego samo ako ga se boji, i zato mržnja i strah idu naporedo.

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Srbin je, izvesno, od svih naroda na Istoku, najmanje sklon mržnji. Ne mrzi nijedan narod oko sebe. Ako uopšte koga mrzi, to je onda svog suseda, kakvog svog Srbina preko ulice, ili onog Srbina na gornjem spratu, ili onog srbina ...

Read More »

Jovan Dučić – o mržnji

Mržnja zaslepljuje i najpametnijeg, tako da ovaj obnevidi za sve vrline koje bi mogao imati njegov protivnik; a ovo znači uniženje koliko za srce, toliko i za razum onoga koji mrzi.

Read More »
Scroll To Top