Category: Jovan Dučić

Naivnost, to je mladost srca, pa čak i u poznim godinama. Naivnost znači ulepšavati sve oko sebe. To je napraviti unutrašnji kriterijum većim i od spoljnih dokaza. Naivnost je dakle osobina lepih duša. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18507″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Naivni su oni ljudi koji o životu imaju bar svoju iluziju, a lukavi su, naprotiv, osuđeni da uvek izobličavaju i degradiraju istinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21630″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/page/3/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Samo su glupaci lukavi, a samo inteligentni ljudi mogu biti naivni. Lukavstvo nije izvor nikakve ideje o životu, a naivnost sama po sebi uvek predstavlja izvesnu ideju o stvarnosti, makar obično idealiziranu.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21630″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/page/3/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]  
U ljubavi se treba boriti kao stari Skiti na bojnom polju: bezeci od neprijatelja… [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-skrtosti/” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli od Jovana Dučića [/button]  
Zaljubljeni čovek misli da uvek voli prvi put, iako je pre toga sto puta voleo; a događa se čak da veruje kako je odista samo ovaj put istinski. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4027″ ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/page/2/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Žena koja je lepa, ima za ceo dugi niz godina svoje mladosti da se očajnički brani od ljudi lepih, snažnih, bogatih, titulisanih, moćnih, slavnih; čak i što je najteže, da se brani i od ljudi iskreno u nju zaljubljenih. Da se brani i od onog kojeg sama voli ! Niko ne zna koliko treba imati […]
Bog, i da nije stvarnost, on je najsavršenija čovekova ideja o stvarnosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-cutanju-3/ ‎ ” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/page/2/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Čovek ne mrzi drugog čoveka nego samo ako ga se boji, i zato mržnja i strah idu naporedo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-coveku/ ‎ ” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli od Jovana Dučića [/button]
Srbin je, izvesno, od svih naroda na Istoku, najmanje sklon mržnji. Ne mrzi nijedan narod oko sebe. Ako uopšte koga mrzi, to je onda svog suseda, kakvog svog Srbina preko ulice, ili onog Srbina na gornjem spratu, ili onog srbina na donjem spratu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-mrznji-3/” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli […]
Mržnja zaslepljuje i najpametnijeg, tako da ovaj obnevidi za sve vrline koje bi mogao imati njegov protivnik; a ovo znači uniženje koliko za srce, toliko i za razum onoga koji mrzi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/jovan-ducic-o-mrznji-4/” ]Jovan Dučić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/jovan-ducic/” ]Još misli Jovana Dučića[/button]
Sve kategorije: