Johan Gete

Johan Wolfgang von Gete (28.08.1749 – 22.03.1832) nemački pisac, filozof, pesnik, naučnik i političar. Najpoznatija dela: Faust i Teorije boja.

Johan Gete – o lepoti

Lepota obuzdava svaku srdžbu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=819″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/2/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o znanju

Mi zapravo znamo ako malo znamo. Sa znanjem raste i sumnja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1781″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/2/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o prijateljstvu

Bolje je da se prevariš u svojim prijateljima nego ti njih da varaš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=894″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/2/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o ljubavi

Ljubiš li duboko samo jedno biće, činiće ti se i sva ostala dostojna ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=823″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/8/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o ljubavi

Ljubav se isprva naziva poverenjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1094″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o ljubavi

Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš ljubljen. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=817″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/8/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o ljubavi

Čovek može ljubiti samo onoga za koga je uveren da će biti prisutan kad mu ustreba. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=819″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]

Johan Gete – o ljubavi

Devojka uvek više veruje ljubavniku nego majci. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1931″ ]Johan Gete[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/johan-gete/page/3/” ]Još misli od Johana Getea[/button]