Home / Autori / Isidora Sekulić

Category Archives: Isidora Sekulić

Isidora Sekulić – o srpskoj kulturi

Mi nikada nismo imali vremena da mirno izgrađujemo svoju  kulturu. Ratovi, zbegovi, lutanja, razaranja, građenja na ruševinama, to je naša istorija.

Read More »

Isidora Sekulić – o rečima

Važna reč, potencijalna reč morala je ležati u ćutanju, i morala je izaći iz ćutanja. Sve što je čoveku vredno, ćutljivo je.

Read More »

Isidora Sekulić – o rečima

Brza reč nema pozadine, nema kuće, ne može natrag, juri dalje i vuče za sobom čoveka.

Read More »

Isidora Sekulić – o humoru

Humor je zrno, atomski nabijena poetička sila mudrosti i ludosti.

Read More »

Isidora Sekulić – o radu

Samousavršavanje čoveka, dovršenje životnog dela, stvar je mirnog, plemenitog istrajavanja, bez naročitog samouverenja na početku, bez očekivanja trijumfa na svršetku.

Read More »

Isidora Sekulić – o humoru

Tragika donosi katastrofe i haos, a humor uspostavlja red i mir u haosu.

Read More »

Isidora Sekulić – o humoru

Humor je alhemija duhovitosti.

Read More »

Isidora Sekulić – o smrti

Umiranje i smrt, to je poslednja borba koju svako mora da vodi sa sobom.

Read More »

Isidora Sekulić – o rečima

Kako je reč čudna i moćna u svojoj varljivosti i nematerijalnosti. Kaže se nešto, a nije istina, obeća se nešto, a ne bude. Ipak reč vezuje, razrešuje, seče, veže, pali, gasi. I stoji. Čime da se obore i kako da ...

Read More »

Isidora Sekulić – o siromaštvu

Sirotinja je teška kao vodenički kamen.

Read More »
Scroll To Top