Isak Njutn

Isak Njutn – o ljudima

Gradimo previše zidova, a premalo mostova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18145″ ]Isak Njutn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/isak-njutn/” ]Još misli od Isaka Njutna[/button]

Isak Njutn – o ludosti

Mogu proračunati kretanje nebeskih tela, ali ne i ljudsko ludilo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25428″ ]Isak Njutn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/isak-njutn/” ]Još misli od Isaka Njutna[/button]

Isak Njutn – o akciji

Akcija je ravna reakciji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18145″ ]Isak Njutn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/isak-njutn/” ]Još misli od Isaka Njutna[/button]

Isak Njutn – o istini

Istina će se uvek naći jednostavnosti, a ne u mnoštvu i zbrci. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=25428″ ]Isak Njutn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/isak-njutn/” ]Još misli od Isaka Njutna[/button]

Isak Njutn – o Bogu

Savršenstvo Božjeg rada je u tome što je sve urađeno sa najvećom jednostavnošću. On je Bog reda, a ne nereda. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18145″ ]Isak Njutn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/isak-njutn/” ]Još misli od Isaka Njutna[/button]

Isak Njutn – o znanju

Ono što mi znamo samo je jedna kap – što ne znamo, to je okean. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18155″ ]Isak Njutn[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/isak-njutn/” ]Još misli od Isaka Njutna[/button]