Category: Isak B. Singer

Najjači je onaj čovek koji ume da vlada svojim strastima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25951″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]
Čovek, kome je data slobodna volja, mora da bira između dobra i zla. Bog je naš otac, mi smo njegova deca i on nas voli. On nas je blagoslovio svojom milošću, i ako se ponekad desi da dozvoli da se spotaknemo i padnemo, on to čini što moramo da se naviknemo da koračamo sami. [button […]
Svuda slušamo kako ljudi govore stvari, koje naše oči poriču. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26098″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]
Čemu baviti se onim što drugi rade ? Gledaj samoga sebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26096″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]  
Tuđa ruka dobra je samo da džara vatru. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26089″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]
Postigneš li kakav uspeh, bez obzira koliko si pošten, izazvaćeš zavist. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25951″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]
Šta god čovek činio, nagaziće na greh. Nečastivi je prisutan u svim ljudskim poslovnim poduhvatima i pri sklapanju braka; nijedno ljudsko delo ne može da se ostvari a da se on ne umeša: takni se bilo čega i nekoga ćeš povrediti.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25954″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od […]
Kako je neobičan i slab čovek ! Okružen sa svih strana večnošću, usred moćnih sila, anđela, serafima, heruvima, misterioznih svetova i božanskih tajni, sve za čim on može da žudi jeste meso i krv. Međutim, i sama činjenica da je čovek tako sitan, isto je tako veliko čudo kao i božija veličina. [button color=”blue” size=”small” […]
Gordima predstoji pad. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26073″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]
Veliki vetar, sitna kiša.  – Neće se dogoditi ništa strašno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26070″ ]Isak B. Singer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/isak-b-singer/” ]Još misli od Isaka B. Singera[/button]
Sve kategorije: