Category: Horacije

Godine koje prolaze otimaju nam jedno po jedno sva naša dobra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/horacije-o-poeziji/” ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Niko ne dopušta pesnicima da budu osrednji, ni bogovi, ni ljudi, ni stubovi. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/horacije-o-vremenu/” ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Ostavi se pitanja šta sutra može doneti, i računaj kao dobitak svaki dan koji ti Sudbina daje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/horacije-o-sali/” ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Ništa nije sa svih strana sretno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/horacije-o-navici/” ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
[two_third_last]Tužni ljudi ne vole srećne, srećni ne vole tužne; brzi staložene, a nemarni zauzete i marljive. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24594″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Zavidljivac mršavi od blagostanja drugih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24563″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Niko nije sasvim obrazovan pre nego što nauči da ćuti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=851″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Bavim se tuđim stvarima pošto nemam svojih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17233″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Postoji neka mera u svim stvarima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24698″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Zlatna sredina. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24588″ ]Horacije[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/horacije/” ]Još misli od Horacija[/button]
Sve kategorije: