Category: Homer

Ljudi dolaze i odlaze kao lišće, jedno po zemlji vetar razgoni, drugo u šumi brsnatoj s proljeća biva kad mu vrijeme dođe, tako i čovjek, jedan dospijeva, drugi prođe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25354″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Pođimo, dakle, te il’ ćemo slavlje priuštit nekom drugom, il’ će ko nas svojom obradovati tugom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25354″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Bolje je umreti slavno nego živeti sramno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5286″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Nego ded poslušajte, jer mlađi ste oba od mene. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11007″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Tako si, Hektore, ti mi i otac i gospođa majka, ti si mi brat i mlađahni muž. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7244″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10993″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
U borbi, samo kukavice odstupaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7250″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10993″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
U lošeg platiše, loše garancije. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7255″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Neka prošlost bude prošlost. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7260″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Sve kategorije: