Category Archives: Homer

Homer – o ljudima

Ljudi dolaze i odlaze kao lišće, jedno po zemlji vetar razgoni, drugo u šumi brsnatoj s proljeća biva kad mu vrijeme dođe, tako i čovjek, jedan dospijeva, drugi prođe.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25354″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Homer – o borbi

Pođimo, dakle, te il’ ćemo slavlje priuštit nekom drugom, il’ će ko nas svojom obradovati tugom.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=25354″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Homer – o ljubavi

Tako si, Hektore, ti mi i otac i gospođa majka, ti si mi brat i mlađahni muž.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7244″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Homer – o sudbini

Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10993″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]

Homer – o zdravlju

Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.

[button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10993″ ]Homer[/button]

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]