Home / Autori / Homer

Category Archives: Homer

Homer – o odmoru

Odmor je kolevka snage.

Read More »

Homer – o smrti

Ta i Patroklo je umro, a mnogo je bolji od tebe.

Read More »

Homer – o srcu

Srce, pretrpi i to kada si i strašnije podnelo stvari.

Read More »

Homer – o smirenosti

Mirno, prijatelju, sedi i moje reči slušaj.

Read More »

Homer – o sudbini

Posle Hektora odmah i tebe sudbina čeka.

Read More »

Homer – o umerenosti

Za svakog je dobrog najbolje biti mjera samom sebi, ali lošem je to najgore.

Read More »

Homer – o smirenosti

Šta je najbolje od svega u bogova zamoliti ? Da nam je vazda sa samim sobom u miru živjeti.

Read More »

Homer – o mudrosti

Koja je oznaka mudrosti među ljudima ? Sadašnjicu točno shvatiti i s prigodom pristupati.

Read More »

Homer – o životu

Dva ćupa u Zeusovom dvoru leže, oba poklone sadrže, iz jednog Div zle dare daje, iz drugog pak darove dobre, kome opet gromovni Zeus iz oba ćupa smiješa, taj će, jasno, sad na zlo a sad na dobro naići, međutim, ...

Read More »

Homer – o tugi

Nego, na stolac se deder posadi; a čemer u duši pustimo neka se smiri, iako žalosni jesmo, strahoviti nam plač baš ništa pomoći neće, bit će nam rađe još i više tijesno. 

Read More »
Scroll To Top