Category: Homer

Odmor je kolevka snage. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/homer-o-tugi/” ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Ta i Patroklo je umro, a mnogo je bolji od tebe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/homer-o-hrabrosti/” ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Srce, pretrpi i to kada si i strašnije podnelo stvari. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5280″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Mirno, prijatelju, sedi i moje reči slušaj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30908″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Posle Hektora odmah i tebe sudbina čeka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29348″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Za svakog je dobrog najbolje biti mjera samom sebi, ali lošem je to najgore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7255″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Šta je najbolje od svega u bogova zamoliti ? Da nam je vazda sa samim sobom u miru živjeti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29187″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Koja je oznaka mudrosti među ljudima ? Sadašnjicu točno shvatiti i s prigodom pristupati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29348″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Dva ćupa u Zeusovom dvoru leže, oba poklone sadrže, iz jednog Div zle dare daje, iz drugog pak darove dobre, kome opet gromovni Zeus iz oba ćupa smiješa, taj će, jasno, sad na zlo a sad na dobro naići, međutim, koga bijedom obdari, u ruglo toga uvali, te ga svirepa glad po vascijeloj zemlji progoni, […]
Nego, na stolac se deder posadi; a čemer u duši pustimo neka se smiri, iako žalosni jesmo, strahoviti nam plač baš ništa pomoći neće, bit će nam rađe još i više tijesno.  [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26705″ ]Homer[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/homer/” ]Još misli od Homera[/button]
Sve kategorije: