Category: Hesiod

Delanje nije nikakva sramota, sramota je nerad. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/hesiod-o-greskama/” ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Polovina je nekako više nego celo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/hesiod-o-odlaganju/” ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Čestita kralja i Boga zadobiješ poklonom uvek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28922″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Nevaljalštinu možeš na gomilu sabrati lako, Lagani su do nje puti i ona stanuje blizu, Ispod vrline znoj su stavili besmrtni bozi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29185″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Teškim će rečima ljudi grditi vrlinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28926″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
I samopouzdanje i sumnja su jednako propast za ljude. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29131″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Najbolji biće od svih, ko sam sve može da shvati, Dobar je, zatim, i onaj ko prihvata savete dobre. Al ko niti šta sam razume, nit ono što čuje usvaja u duši, To beskoristan je čovek. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29109″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Zle želje su pre svega loše za onog ko ih je stvorio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29109″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Ne laži zbog zadovoljstva u razgovoru. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=28922″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Kasno je štedeti kad je od vina u buretu preostao samo talog. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29109″ ]Hesiod[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/hesiod/” ]Još misli od Hesioda[/button]
Sve kategorije: