Home / Autori / Herodot

Category Archives: Herodot

Herodot – o kazni

Niko od rodolisnog čovečanstva što čini krivo, neće izbeći dostojnoj nagradi za počinjeno.

Read More »

Herodot – o prijateljima

Naučio sam da od svih posedovanja nema ničeg dragocenijeg od prijatelja, umna i dobronamerna.

Read More »

Herodot – o lukavstvu

Gde lukavstvo trebamo, posao nam silu ne zaziva.

Read More »

Herodot – o rečima i delima

Postoje mnoge stvari koje se rečju ne mogu opisati pa ipak mogu se učiniti; opet, ima mnogih koje je moguće rečju zasnovati, pa ipak nikad neće veliko delo polučiti.

Read More »

Herodot – o mladosti i mudrosti

Nemoj sve raditi shodno zapovedi svoje mladosti i svoje ćudi. Uzdrži se i obuzdaj ponešto. Dobra je stvar malo ispred videti a mudrost predvideti.

Read More »

Herodot – o sreći

Ljudski su poslovi tek puki točkovi i budući da se okreću, nikad istom čoveku ne udeljuju večnu sreću.

Read More »

Herodot – o sudbini

Niko od živih blagoslovljen nije.

Read More »

Herodot – o spremnosti

Ti koji imaju lukove napinju ih kada je potreba. Kad bi čitavo vrijeme bili zapeti, slomili bi se a njihovi ih vlasnici ne bi mogli upotrijebiti kad je zgoda. Čovjek je isto takav.

Read More »

Herodot – o kazni

Velike nevaljalštine velike božje kazne susreću.

Read More »

Herodot – o razmišljanju

Ja moram iznijeti što je kazano, ali nisam dužan uopće u to verovati, i ova moja primedba važi za čitavo moje Istraživanje.

Read More »
Scroll To Top