Category: Heraklit

Sveznalaštvo ne daje razum. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/heraklit-o-razmisljanju/” ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Ravnoteža kosmosa, kao uostalom i lire ili zategnutog luka, zavisi i od naizmeničnog dejstva suprotnih sila. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/heraklit-o-dusi/” ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Rat je svemu roditelj i svemu car. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17382″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Ljudski su poslovi tek puki točkovi i budući da se okreću, nikad istom čovjeku ne udeljuju vječnu sreću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17365″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Ćud je čoveku njegova sudbina. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17353″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Ako se radost nalazi u zadovoljstvu tela, rekli bismo da govedo nalazi radost u senu za pašu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17349″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Čovek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dete kad se igra. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2014″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Treba gasiti požar, ali svojevolju treba gasiti brže nego požar. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15053″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Novac je sluškinja ako znaš da ga koristiš i gospodarica ako ne znaš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15375″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Loša je odluka koja se ne može izmeniti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11013″ ]Heraklit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/heraklit/” ]Još misli od Heraklita[/button]
Sve kategorije: