Category: Halil Džubran

Drveća su pesme koje zemlja piše na nebu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7067″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Kada sam posejao bol na polje strpljenja, ubrao sam plodove sreće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24466″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Možete li reći kakav je ukus vina gledajući na krčag vina? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7067″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Otkrio sam tajnu mora, razmišljajući o rosi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13879″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Između onoga što se kaže a ne misli, i onoga što se misli a ne kaže, najviše se ljubavi izgubi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14176″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Život bez slobode je poput tela bez duše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16413″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Iz patnje izranjaju najjače duše; Najveći karakteri su izbrazdani ožiljcima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7067″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Naša najveća greška je naša preokupacija sa greškama drugih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=16413″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Napredak nije puko popravljanje prošlosti, on je neprekidno kretanje ka budućnosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10195″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7067″ ]Halil Džubran[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/halil-dzubran/” ]Još misli Halila Džurbana[/button]
Sve kategorije: