Home / Autori / Halil Džubran

Category Archives: Halil Džubran

Halil Džubran – o prirodi

Drveća su pesme koje zemlja piše na nebu.

Read More »

Halil Džubran – o strpljenju

Kada sam posejao bol na polje strpljenja, ubrao sam plodove sreće.

Read More »

Halil Džubran – o iskustvu

Možete li reći kakav je ukus vina gledajući na krčag vina?

Read More »

Halil Džubran – o mudrosti

Otkrio sam tajnu mora, razmišljajući o rosi.

Read More »

Halil Džubran – o ljubavi

Između onoga što se kaže a ne misli, i onoga što se misli a ne kaže, najviše se ljubavi izgubi.

Read More »

Halil Džubran – o slobodi

Život bez slobode je poput tela bez duše.

Read More »

Halil Džubran – o patnji

Iz patnje izranjaju najjače duše; Najveći karakteri su izbrazdani ožiljcima.

Read More »

Halil Džubran – o greškama

Naša najveća greška je naša preokupacija sa greškama drugih.

Read More »

Halil Džubran – o akciji

Napredak nije puko popravljanje prošlosti, on je neprekidno kretanje ka budućnosti.

Read More »

Halil Džubran – o opreznosti

Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavnost. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje.

Read More »
Scroll To Top