Fridrih Niče

Fridrih Niče (15.10.1844 – 25.08.1900) nemački filozof, pisac i jedan od najvećih modernih mislilaca; najpoznatije delo – Tako je govorio Zaratustra.

Fridrih Niče – o igri

I smatrajmo svaki dan izgubljenim ukoliko nismo plesali makar jednom ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21887″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o skromnosti

Neki su postali skromni velikim pohvalama, drugi drskošću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19054″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o gluposti

Ko god drugog proglasi glupim, trulom jabukom, postane iznerviran kada se na kraju utvrdi da ovaj to nije. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=20211″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o čoveku

Zaista, čovek je zagađen potok.  Neko mora biti more da bi bio sposoban primiti prljavi potok, a da ne postane nečist. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19571″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]