Fridrih Niče

Fridrih Niče (15.10.1844 – 25.08.1900) nemački filozof, pisac i jedan od najvećih modernih mislilaca; najpoznatije delo – Tako je govorio Zaratustra.

Fridrih Niče – o rečima

Najtiše reči donose buru. Misli koje dolaze nečujnog koraka upravljaju svetom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=237″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/5/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o opasnosti

Srcu punom hrabrosti i dobrote treba s vremena na vreme nešto opasnosti, inače mu svet postaje nesnosan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3448″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/9/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o bolu

Kako malo mašte imamo za bol koji nanosimo drugima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=925″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/10/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o muzici

Bez muzike, život bi bio greška. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3448″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/2/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o čoveku

Čovek od duha je nesnosan ako ne poseduje barem još dve stvari: zahvalnost i čistotu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3453″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/6/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]

Fridrih Niče – o manama

Naše mane su naši najbolji učitelji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3448″ ]Fridrih Niče[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/fridrih-nice-nice/page/10/” ]Još misli Fridriha Ničea[/button]