Fridrih Hegel

Fridrih Hegel – o Bogu

Bog nije primer kojim se može manipulisati kao da je igračka. On je Univerzalan, sama Istina, a sve ostalo je uzorak. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23598″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]

Fridrih Hegel – o čoveku

Čovek je ništa drugo nego skup svojih dela. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24816″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]

Fridrih Hegel – o religiji

Religija je mesto gde ljudi daju definiciju za ono što smatraju istinitim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4822″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]

Fridrih Hegel – o istoriji

Istorija nije mesto blaženstva. Periodi sreće su njeni prazni listovi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12554″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]

Fridrih Hegel – o kulturi

Visoka kultura je kao piramida: može stajati samo na širokoj osnovi zdrave i snažne osrednjosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12554″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]

Fridrih Hegel – o rečima

Jezik je jednako savest duha. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12554″ ]Fridrih Hegel[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/fridrih-hegel/” ]Još misli od Hegela[/button]