Home / Autori / Fransis Bejkon

Category Archives: Fransis Bejkon

Fransis Bejkon – o ljudima

U ljudskoj prirodi više boravi budala negoli mudrac, i stoga su najsnažnije one moći koje plene budalastu stranu ljudskog duha.

Read More »

Fransis Bejkon – o sreći

Ljudi počinju obično snevati o sreći pošto su je prespavali.

Read More »

Fransis Bejkon – o gnevu

Ljudi treba da paze da njihov gnev bude združen pre sa prezirom nego sa strahom, tako da se vidi kako su oni iznad uvrede.

Read More »

Fransis Bejkon – o čitanju

Ne čitajte da biste protivrečili, niti primili za gotovo ono što piše, već da bi merili i rasuđivali o onome što ste pročitali.

Read More »

Fransis Bejkon – o pregovaranju

Uopšteno govoreći, bolje je pregovarati rečima nego pismom.

Read More »

Fransis Bejkon – o vremenu

Odluka kako da koristite vreme, znači uštedu vremena.

Read More »

Fransis Bejkon – o deci

Deca zaslađuju trud, ali nevolju čine još gorčom.

Read More »

Fransis Bejkon – o čoveku

O sebi samom treba retko kada govoriti, i dobro birati šta se govori .

Read More »

Fransis Bejkon – o bogatstvu

Ima mnogo načina da se čovek obogati, i većinom su ružni.

Read More »

Fransis Bejkon – o sumnji

Sumnje su među mislima kao šišmiš među pticama: uvek lete u sumraku.

Read More »
Scroll To Top