Category: Euripid

Strast je ljudima izvor jada najvećih. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5746″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Treba učiti sve dok nešto ne znaš i dokle god živiš. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3195″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
U životu nema većeg blagoslova od mudrog prijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5746″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Pričaj razumno sa budalom i on će te nazvati glupim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3208″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Najveće zadovoljstvo u životu je ljubav. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3206″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Deset vojnika mudro vođenih, pobediće stotinu vojnika bez vođe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1177″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Postoji samo jedan život za svakog od nas: naš sopstveni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3206″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Niko ne može sa sigurnošću da kaže da će sutra biti živ. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3192″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Jedan veran prijatelj vredi kao deset hiljada rođaka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3045″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Promena je uvek lepa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2997″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/page/2/” ]Još misli od Euripida[/button]
Sve kategorije: