Category: Euripid

Svetina je najgori tumač istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17124″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Jedna je snaga istine, jedno lice. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18471″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Ko se kaje što je zgrešio, gotovo je nevin. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3192″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Teško se iskorenjuju mane koje su rasle sa nama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17150″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Novac ne zasiti lakoma čoveka nego ga draži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17045″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Sudbina može da odnese bogatstvo ali duh ne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17139″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Što je prvo u nameri, poslednje je u delu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1177″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Što sam potrošio to sam imao; što sam poklonio to imam. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1145″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Život je kratak, ali je ipak sladak. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3190″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
U nevolji nam je miliji pouzdan prijatelj nego mornaru mirno more posle oluje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17063″ ]Euripid[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/euripid/” ]Još misli od Euripida[/button]
Sve kategorije: