Category: Eshil

Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=169″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Bog pušta da kod smrtnika naraste krivica, ako želi potpuno da uništi kuću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24078″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Niko nije slobodan osim Zevsa. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11207″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Ako sipaš ulje i sirće u istu posudu, nećeš ih zvati prijateljima već protivnicima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=12531″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Ko se tek domogne moći, uvek je surov. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24074″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Najbolje je za mudrog čoveka, da ne odaje utisak mudrog. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11209″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Čak i za starog čoveka, dobro je da se uči mudrosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=169″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Ko prijatelji, jednom jada okusi, Taj zna, kad hukne bura nesreće, Da ljudi od sveg lako strahuju; No duva li vetar blago, tad se uzdaju, Ta ista sreća da će svagda duvati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=6157″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Onaj koji nije nesretan lako daje savete onima koji to jesu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14261″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Čovek kome niko ne zavidi nije srećan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2680″ ]Eshil[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/eshil/” ]Još misli od Eshila[/button]
Sve kategorije: