Home / Autori / Eshil

Category Archives: Eshil

Eshil – o mudrosti

Duša njegova je brazda duboka i plodna, Iz nje niču odlučne misli.

Read More »

Eshil – o krivici

Bog pušta da kod smrtnika naraste krivica, ako želi potpuno da uništi kuću.

Read More »

Eshil – o slobodi

Niko nije slobodan osim Zevsa.

Read More »

Eshil – o nepromišljenosti

Ako sipaš ulje i sirće u istu posudu, nećeš ih zvati prijateljima već protivnicima.

Read More »

Eshil – o moći

Ko se tek domogne moći, uvek je surov.

Read More »

Eshil – o mudrosti

Najbolje je za mudrog čoveka, da ne odaje utisak mudrog.

Read More »

Eshil – o učenju

Čak i za starog čoveka, dobro je da se uči mudrosti.

Read More »

Eshil – o mislima

Ko prijatelji, jednom jada okusi, Taj zna, kad hukne bura nesreće, Da ljudi od sveg lako strahuju; No duva li vetar blago, tad se uzdaju, Ta ista sreća da će svagda duvati.

Read More »

Eshil – o savetima

Onaj koji nije nesretan lako daje savete onima koji to jesu.

Read More »

Eshil – o sreći

Čovek kome niko ne zavidi nije srećan.

Read More »
Scroll To Top