Category: Epikur

Ništa nije dovoljno čoveku, za koga je dovoljno suviše malo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11457″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Ko je jednom postao mudar više ne prihvata suprotan pravac. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=5720″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
I ispod raskošnog nakita nalazi se skupocena bočica otrova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8083″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
To nije ni nepodnošljivo ni večno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19369″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Dok si živ, smrti nema. Kada smrt dođe, već nema koga da zatekne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23892″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Ne zaboravi da je ono što sada imaš nekada bilo samo nešto čemu si se nadao. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11412″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Jasno je i da kratak i dug govor vode ka istom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23892″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Ponekad strah od smrti gura ljude u smrt. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8083″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Za svaku želju treba postaviti ovakvo pitanje: Koju korist dobijam ako je ne ispunim ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11457″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Moje srce zasiti zadovoljstvo kad imam vode i hleba. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15595″ ]Epikur[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epikur/” ]Još misli od Epikura[/button]
Sve kategorije: