Category: Epiktet

Želite li izlečiti ljutnju, ne hranite je. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3o871″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Ko može drugome dati ono što sam nema ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/epiktet-o-recima-2/” ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Meni se sreća nagovešćuje ako ja to hoću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/epiktet-o-cutanju/” ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Kad, dakle, vidiš nekoga da se drugome klanja i ulaguje protiv svog uverenja, za toga sasvim otvoreno govori da nije slobodan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=24020″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Kod svakoga posla gledaj šta mu prethodi i šta ga prati, i tek tada pristupaj poslu. Ako tako ne postupiš isprva ćeš, istina, rado poslu prilaziti jer nisi razmislio šta će doći; a docnije, kad se pojave kakve neprijatnosti, sramno ćeš se povući. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15994″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od […]
Nema čoveka koji bi mogao da ti oduzme slobodnu volju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3o871″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Svaka se duša protivi tome da bude lišena istine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30360″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Volja prirode može se saznati iz stvari o kojima među nama nema razlike u mišljenju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29732″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Kao što u šetnji paziš da ne nagaziš na iglu ili da ne iščašiš nogu, isto tako pazi da ne naudiš svom umu ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30287″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Ako nije pravilno ono što činiš, kloni se uopšte samog dela; ako li radiš onako kako treba, šta se bojiš onih koji te bespravno kore ? [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=3o570″ ]Epiktet[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/epiktet/” ]Još misli od Epikteta[/button]
Sve kategorije: