Home / Autori / Epiktet

Category Archives: Epiktet

Epiktet (grč. Ἐπίκτητος) 55. – 135.; oslobođeni rob koji je postao stoički filozof. Epiktet nije pisao, ali su predavanja beležili njegovi učenici. Najpoznatije delo je Priručnik Epiktetov od njegovog učenika Flavija Arijana.

Epiktet – o ljutnji

Želite li izlečiti ljutnju, ne hranite je.

Read More »

Epiktet – o ljudima

Epiktet – o ljudima

Ko može drugome dati ono što sam nema ?

Read More »

Epiktet – o sreći

Epiktet – o sreći

Meni se sreća nagovešćuje ako ja to hoću.

Read More »

Epiktet – o manama

Kad, dakle, vidiš nekoga da se drugome klanja i ulaguje protiv svog uverenja, za toga sasvim otvoreno govori da nije slobodan.

Read More »

Epiktet – o planiranju

Epiktet – o planiranju

Kod svakoga posla gledaj šta mu prethodi i šta ga prati, i tek tada pristupaj poslu. Ako tako ne postupiš isprva ćeš, istina, rado poslu prilaziti jer nisi razmislio šta će doći; a docnije, kad se pojave kakve neprijatnosti, sramno ...

Read More »

Epiktet – o volji

Nema čoveka koji bi mogao da ti oduzme slobodnu volju.

Read More »

Epiktet – o istini

Epiktet – o istini

Svaka se duša protivi tome da bude lišena istine.

Read More »

Epiktet – o prirodi

Volja prirode može se saznati iz stvari o kojima među nama nema razlike u mišljenju.

Read More »

Epiktet – o umu

Kao što u šetnji paziš da ne nagaziš na iglu ili da ne iščašiš nogu, isto tako pazi da ne naudiš svom umu !

Read More »

Epiktet – o delima

Ako nije pravilno ono što činiš, kloni se uopšte samog dela; ako li radiš onako kako treba, šta se bojiš onih koji te bespravno kore ?

Read More »
Scroll To Top