Home / Autori / Džonatan Svift

Category Archives: Džonatan Svift

Džonatan Svift – o obećanjima

Obećanja i kora od pite napravljeni su da se prelome.

Read More »

Džonatan Svift – o lepoti

Malo ih je obdareno da blista lepotom, ali svako može da bude prijatan.

Read More »

Džonatan Svift – o životu

Neka živiš svaki dan u svom životu.

Read More »

Džonatan Svift – o genijalnosti

Kad se genije pojavi, poznaćete ga po tome što se glupaci udružuju protiv njega.

Read More »

Džonatan Svift – o viziji

Vizija je umetnost gledanja nevidljivih stvari.

Read More »

Džonatan Svift – o laži

Kao što i najneznatniji pisac ima svoje čitaoce, tako i najveći lažljivac ima svoje vernike.

Read More »

Džonatan Svift – o laži

Iako je otac laži, Đavo je, izgleda, kao i drugi veliki izumitelji, izgubio dosta od svog ugleda, jer njegov izum se neprestance poboljšava.

Read More »

Džonatan Svift – o manama

Jer prirodno je da se podrugljive oznake prišivaju čitavom svetu – samo ne sebi samome.

Read More »

Džonatan Svift – o manama

Usuđujem se da rečem da će i najneisceljivija budala, varalica, oštrokonđa, kicoš, razmetljivac, lažljivac svekolike ove nacije pre za svoje poznanike kazati da stradaju od ovih bolesti no što će mu na um pasti da sam ma i malo zaslužuje ...

Read More »

Džonatan Svift – o greškama

Nema potrebe da svetu stavljam na znanje da se dozlaboga teško podnose bilo čije koještarije – do sopstvene.

Read More »
Scroll To Top