Category: Džonatan Svift

Obećanja i kora od pite napravljeni su da se prelome. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18048″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Malo ih je obdareno da blista lepotom, ali svako može da bude prijatan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21278″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Neka živiš svaki dan u svom životu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14076″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Kad se genije pojavi, poznaćete ga po tome što se glupaci udružuju protiv njega. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18048″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Vizija je umetnost gledanja nevidljivih stvari. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17072″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Kao što i najneznatniji pisac ima svoje čitaoce, tako i najveći lažljivac ima svoje vernike. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14827″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Iako je otac laži, Đavo je, izgleda, kao i drugi veliki izumitelji, izgubio dosta od svog ugleda, jer njegov izum se neprestance poboljšava. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18033″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Jer prirodno je da se podrugljive oznake prišivaju čitavom svetu – samo ne sebi samome. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18043″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Usuđujem se da rečem da će i najneisceljivija budala, varalica, oštrokonđa, kicoš, razmetljivac, lažljivac svekolike ove nacije pre za svoje poznanike kazati da stradaju od ovih bolesti no što će mu na um pasti da sam ma i malo zaslužuje da bude smešten u ovu bolnicu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8826″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” […]
Nema potrebe da svetu stavljam na znanje da se dozlaboga teško podnose bilo čije koještarije – do sopstvene. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14073″ ]Džonatan Svift[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dzonatan-svift/” ]Još misli Džonatana Svifta[/button]
Sve kategorije: