Category: Dositej Obradović

Ako se otac i mati među sobom ne ljube i ne poštuju, od koga će deca njihova naučiti da ih ljube i poštuju ? [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/dositej-obradovic-o-ucenju/” ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Nek se ne uzda jedan narod nikad do veka ka prosvešteniju i razuma doći, u kojemu žene u prostoti i varvarstvu ostaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21341″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Pri piću ko najmanje zna, najviše govori. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3673″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Svašto s vremenom sazire i bolje i soveršenije postaje. Hitnja i skoroća mnogo kvare. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22457″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
A nerazuman i visokouman oće u svačemu da ima pravo, i tako sve to luđi i gori postaje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24739″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Ko god je nastojao ljudima svrh nekih pogrešaka oči otvoriti, i pravdu govoreći, istinu pokazati: nije svima mogao ugoditi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21341″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Sitni su oni ljudi koji učiteljev rad za sitno smatraju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21341″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Nauči se od mudrijeg – to ti je velika korist.  I nauči drugog – to ti je velika zadužbina. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=22457″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Zao čovek traži da učini zlo, a kad ga ne može naći, on ipak učini što je naumio. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3673″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Ko nema u glavi, on misli da ima više nego svi drugi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3679″ ]Dositej Obradović[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/dositej-obradovic/” ]Još misli Dositeja Obradovića[/button]
Sve kategorije: