Home / Autori / Demokrit (page 5)

Category Archives: Demokrit

Demokrit (grč. Δημόκριτος); oko 470–oko 360 p.n.e. starogrčki filozof.

Demokrit – o greškama

Ljudi koji se nikad ne varaju – mrtvi su.

Read More »

Demokrit – o duši

Treba više brinuti o duši nego o telu; savršenost duše popravlja slabost tela.

Read More »

Demokrit – o dobru i zlu

Oni koji traže dobro sa mukom ga nalaze, a zlo nalaze i oni koji ga ne traže.

Read More »

Demokrit – o akciji

Sve što postoji u univerzumu jeste plod slučajnosti i neophodnosti.

Read More »

Demokrit – o nepravdi

Demokrit – o nepravdi

Ako si pretrpeo nepravdu, uteši se; istinska nesreća je u pravljenju nepravde.

Read More »

Demokrit – o znanju

Ljudi treba da teže ka tome da misle mnogo i znaju malo.

Read More »

Demokrit – o starosti

Starost je telesno propadanje. Ona sve poseduje i u svemu oskudeva.

Read More »

Demokrit – o mladosti i starosti

Demokrit – o mladosti i starosti

Snaga i lepota odlike su mladosti, dok je razboritost cvet starosti.

Read More »

Demokrit – o pokvarenosti

Polaganje nade u prljavi dobitak je početak gubitka.

Read More »

Demokrit – o pohlepi

Pohlepa je govoriti svo vreme, a ne želeti da slušaš nimalo.

Read More »
Scroll To Top