Home / Autori / Demokrit (page 4)

Category Archives: Demokrit

Demokrit (grč. Δημόκριτος); oko 470–oko 360 p.n.e. starogrčki filozof.

Demokrit – o mislima

Pametan čovek ako razmišlja ima oružje protiv svih.

Read More »

Demokrit – o mudrosti

Od onoga što treba da naiđe, mudar se čuva kao da je već došlo.

Read More »

Demokrit – o licemerstvu

Rđav čovek, kada se pravi dobrim, onda je najgori.

Read More »

Demokrit – o dobroti

Demokrit – o dobroti

Dobro je delo dvostruko dobro ako se brzo učini.

Read More »

Demokrit – o rečima

Demokrit – o rečima

Kako je bedno žaliti se na dobro delo koje si učinio!

Read More »

Demokrit – o rečima

Ko kaže da je učinio neko dobro delo – traži da mu se ono vrati.

Read More »

Demokrit – o ženama

Šta žena kaže strasnom ljubavniku treba zapisati u vetar i brzu vodu.

Read More »

Demokrit – o zlu

Demokrit – o zlu

Dobro je u tuđem zlu videti ono što treba izbegavati.

Read More »

Demokrit – o znanju

Ne trudi se da znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica.

Read More »

Demokrit – o prijateljima

Nije dostojan da živi onaj koji nema nijednog čestitog prijatelja.

Read More »
Scroll To Top