Demokrit

Demokrit (grč. Δημόκριτος); oko 470–oko 360 p.n.e. starogrčki filozof.

Demokrit – o mudrosti

Od onoga što treba da naiđe, mudar se čuva kao da je već došlo. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15187″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o licemerstvu

Rđav čovek, kada se pravi dobrim, onda je najgori. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14114″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o dobroti

Dobro je delo dvostruko dobro ako se brzo učini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15211″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o rečima

Kako je bedno žaliti se na dobro delo koje si učinio! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=4841″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o rečima

Ko kaže da je učinio neko dobro delo – traži da mu se ono vrati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10375″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o ženama

Šta žena kaže strasnom ljubavniku treba zapisati u vetar i brzu vodu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6617″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o zlu

Dobro je u tuđem zlu videti ono što treba izbegavati. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6750″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o znanju

Ne trudi se da znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10372″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o prijateljima

Nije dostojan da živi onaj koji nema nijednog čestitog prijatelja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=14114″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]