Demokrit

Demokrit (grč. Δημόκριτος); oko 470–oko 360 p.n.e. starogrčki filozof.

Demokrit – o hrabrosti

Hrabrost ublažava udare sudbine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17995″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o lepoti

Lepota tela koja nije krunisana lepotom duše je ukras za životinje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18004″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o umu

Ništa ne postoji u našem umu, a da u početku nije bilo u našim osećajima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=6750″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o obrazovanju

Obrazovanje je za srećne ljude ukras, a za nesrećne utočište. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11222″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o ćutanju

Šta hoćeš da drugi prećuti, ćuti prvo sam ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17975″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o novcu

Štedljivost je veština u izbegavanju izlišnih troškova. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17995″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o tajnama

Ne može se biti pesnik bez zrnca ludila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17975″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o sećanju

Što je bilo mučno trpeti, toga je prijatno sećati se. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17021″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]

Demokrit – o mislima

Češće se upravljamo po svom mišljenju nego po stvarnim razlozima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17017″ ]Demokrit[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/demokrit/” ]Još misli od Demokrita[/button]