Category: Ciceron

Vešt je govornik onaj koji malu stvar učini velikom, a veliku sićušnom. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ciceron-o-vremenu/” ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Mnogo treba da ima onaj koji drugoga optužuje: pre svega poštenje i besprimernu nevinost ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=16829″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Život bez muzike je poput tela bez duše. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/ciceron-o-govornicima/” ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Što je čovek otmeniji, teže mu je da pretpostavi nemoć u drugima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=21128″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Nismo odustali zato što je problem težak. Problem je postao težak zato što smo mi odustali ! [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=12854″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Priroda je usadila u naš um nezasitu žeđ da razumemo istinu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13132″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Svako može pogrešiti, ali pametan čovek popravlja svoju grešku, dok se budala uporno nje drži. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=13160″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Govornik treba da ima na umu tri stvari: šta govori, kome i kako. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3761″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Gnev je početak ludila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=9519″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Zahvalnost je jedna vrlina, ne samo najveća, nego i majka svih ostalih vrlina. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2847″ ]Ciceron[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/ciceron/” ]Još misli od Cicerona[/button]
Sve kategorije: