Category: Borislav Pekić

Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se samrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje Boga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21782″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Apsolutna sloboda moguća je jedino van razuma, u ludilu. Samo u ludilu sve je moguće. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=21724″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Čovek je fragment prirode a ne vlastite istorije. Pre njegove pojave priroda se iskazuje kao sistem nenarušene ravnoteže. Pojavom čovekove inteligencije  situacija u prirodi se menja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9405″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Ljudi, koji pod urgencijom novih saznanja, svoja mišljenja nisu kadri da menjaju, nemaju mnogo uslova i razloga ni da ih imaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9405″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]  
Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega, koliko da sakrije ono što je iza njega. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=17750″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9405″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Kada čovek ostane u mraku, ne traži onoga ko je ugasio sveću, nego drugu sveću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11816″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Čovek uvek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11806″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Naše je pamćenje dobrim delom živi pesak kroz koji, ne ostavljajući vidljivog traga, potanja većina živih utisaka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9405″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Dužnost nam je da sledimo maštu bar koliko poštujemo očiglednosti realnog sveta od kojih živimo. Jer, istina ima najviše izgleda da bude negde gde se naša mašta i tudja realnost ukrštaju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=9405″ ]Borislav Pekić[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/borislav-pekic/” ]Još misli od Borislava Pekića[/button]
Sve kategorije: