Category: Bendžamin Dizraeli

Najuspešniji u životu obično je najbolje obavešten. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19401″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Nikad ne kukaj i nikad ne objašnjavaj. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2455″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Čarolija prve ljubavi sastoji se u našem neznanju, da se ona može uvek završiti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=15191″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj, taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13417″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Uspeh je rezultat neprestane brige za postizanje cilja. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13417″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Od dana kada jedna istina pobedi, nju toliko preuveličavaju da postaje laž. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=2455″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Tajna uspeha u životu leži u tome da čovek bude spreman za svoju priliku kada ona dođe. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=13417″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Sve dolazi samo ako čovek hoće da čeka. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7857″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Iskustvo je dete misli, a misao je dete akcije. Ne možemo učiti ljude iz knjiga. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=1168″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Tajna uspeha leži u ciljanoj upornosti. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=8874″ ]Bendžamin Dizraeli[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/bendzamin-dizraeli/” ]Još misli od B. Dizraelija[/button]
Sve kategorije: