Category: Baruh Spinoza

Onaj ko istinski voli Boga ne sme želeti da i Bog njega zauzvrat voli. [button color=”blue” size=”small” link=” http://mislilac.com/baruh-spinoza-o-strahu-i-nadi/” ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Mana mnogih ljudi je to što žele da budu učitelji drugih, a ustvari trebalo bih još dugo da ostanu učenici. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24774″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Ništa ne postoji iz čije prirode ne bi sledovala neka posledica. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3167″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Kad bi postojala bića koja ljudima ispunjavaju sve želje to ne bi bili bogovi, nego demoni. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19051″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Žene mogu da pruže onoliko prijateljstva koliko pozajme od ljubavi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3169″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Kajanje je druga greška. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=11472″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
O trajanju našeg tela mi možemo da imamo samo neodgovarajuće saznanje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19051″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Ponos je zadovoljstvo koje nastaje kao posledica čovekovog  previsokog mišljenja o samom sebi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3176″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Svet bi bio mnogo sretnije mesto kada bi ljudi imali istu sposobnost da ćute, kada trebaju da govore. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3164″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Šta god je u suprotnosti sa prirodom je u suprotnosti sa razumom, a šta god je u suprotnosti sa razumom je besmisleno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3167″ ]Baruh Spinoza[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/baruh-spinoza/” ]Još misli Baruha Spinoze[/button]
Sve kategorije: