Home / Autori / Artur Šopenhauer

Category Archives: Artur Šopenhauer

Artur Šopenhauer – o razgovoru

Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.

Read More »

Artur Šopenhauer – o razumu

Kao što je u sobama stepen osvetljenosti različit, isto tako je u glavama.

Read More »

Artur Šopenhauer – o knjigama

Knjige ne zamenjuju iskustvo, a učenost ne zamenjuje genijalnost.

Read More »

Artur Šopenhauer – o strahu

Zar nismo uvek kudikamo veseliji kad izađemo iz nekoga straha ?

Read More »

Artur Šopenhauer – o moralu

Pravi moral i moralnost nisu zavisni ni od koje religije.

Read More »

Artur Sopenhauer – o čoveku

Najdublju srž bića, stvar po sebi, ne smemo nikako tražiti izvan, nego u nama samima, dakle u subjektivnom, kao jedino neposrednom.

Read More »

Artur Šopenhauer – o vremenu

Svake večeri smo za jedan dan siromašniji.

Read More »

Artur Šopenhauer – o geniju

Genije liči na onoga ko pogađa cilj koji ostali ne mogu da vide.

Read More »

Artur Šopenhaer – o talentu

Talenat liči na strelca koji pogađa cilj koji ostali ne mogu da pogode.

Read More »

Artur Šopenhauer – o opreznosti

Da bismo opstali u svetu svrsishodno je da sa sobom ponesemo veliku zalihu opreza i obzira: uz pomoć prvog štitimo se od štete i gubitka, uz pomoć drugog od sukoba i svađe.

Read More »
Scroll To Top