Home / Autori / Arčibald Rajs

Category Archives: Arčibald Rajs

Arčibald Rajs (nem. Rudolph Archibald Reiss; 8.7.1875 — 8.8.1929) švajcarski forezničar, publicista, doktor hemije, profesor i veliki srpski prijatelj.

Arčibald Rajs – o vrlinama

Smatram da je kod pojedinaca neka karakterna osobina, nestala pod tuđim uticajima, samo potisnuta i da bi se opet mogla javiti. Ono što se dešava u pojedincu mora se dešavati i u zajednici.

Read More »

Arčibald Rajs – o karijeri

Arčibald Rajs – o karijeri

Mladi oba pola vrlo dobro znaju da sada u vašoj zemlji nije potrebno nikakvo znanje ili sposobnost da bi neko postao činovnik, potrebno je samo da ga pogura neki poslanik, ministar ili uticajni političar – strančar.  (1928.)

Read More »

Arčibald Rajs – o učenju

Nije zadatak univerziteta da profesori deklamuju lekcije koje će studenti naučiti napamet.

Read More »

Arčibald Rajs – o politici

Arčibald Rajs – o politici

Ni jedan jedini poslanik koji pripada nekoj stranci, ne sme da glasa onako kako mu nalaže savest. Glas mu određuje stranka, a stranka ima samo jedno u vidu: da se održi na vlasti ako je ima, ili da do nje ...

Read More »

Arčibald Rajs – o vlasti

Kada se neki kandidat prijavi na konkurs za određeno mesto u ministarstvu, ne pitaju ga: “Šta znaš? Šta si radio dosad? Šta si radio kada je otadžbina bila u opasnosti?” Nego ga pitaju: “U kojoj si stranci? Koji poslanik te ...

Read More »

Arčibald Rajs – o vlasti

Od rata do danas (1928), upoznao sam barem pedesetak ministara i, s retkim izuzecima, svi ti ministri su se obogatili.

Read More »

Arčibald Rajs – o politici

Arčibald Rajs – o politici

Politika se meša u sve i svuda upravlja. Ukaže li se neko mesto u vlasti bilo ono važno ili osrednje, svejedno, o izboru ne odlučuju zasluge kandidata, već političke veze.

Read More »

Arčibald Rajs – o novcu

Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled.

Read More »

Arčibald Rajs – o časti

Ne pružajte ruku milioneru koji je milione stekao mešajući pesak sa brašnom namenjenim vašim vojnicima koji su se borili za otadžbinu. I nemojte misliti da tako vaše odbijanje neće biti delotvorno.

Read More »

Arčibald Rajs – o inteligenciji

Istinska inteligencija je prirodan dar, a obični seljak može da bude sto puta inteligentniji od univerzitetskog profesora s pola tuceta diploma.

Read More »
Scroll To Top