Category: Arčibald Rajs

Smatram da je kod pojedinaca neka karakterna osobina, nestala pod tuđim uticajima, samo potisnuta i da bi se opet mogla javiti. Ono što se dešava u pojedincu mora se dešavati i u zajednici. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23471″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Mladi oba pola vrlo dobro znaju da sada u vašoj zemlji nije potrebno nikakvo znanje ili sposobnost da bi neko postao činovnik, potrebno je samo da ga pogura neki poslanik, ministar ili uticajni političar – strančar.  (1928.) [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23058″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Nije zadatak univerziteta da profesori deklamuju lekcije koje će studenti naučiti napamet. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23100″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Ni jedan jedini poslanik koji pripada nekoj stranci, ne sme da glasa onako kako mu nalaže savest. Glas mu određuje stranka, a stranka ima samo jedno u vidu: da se održi na vlasti ako je ima, ili da do nje dođe ako je nema. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=30970″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još […]
Kada se neki kandidat prijavi na konkurs za određeno mesto u ministarstvu, ne pitaju ga: “Šta znaš? Šta si radio dosad? Šta si radio kada je otadžbina bila u opasnosti?” Nego ga pitaju: “U kojoj si stranci? Koji poslanik te preporučuje?” Posledice ovakvog načina rada pogubne su po zemlju. Funkcioneri su vam, po pravilu, najgoreg […]
Od rata do danas (1928), upoznao sam barem pedesetak ministara i, s retkim izuzecima, svi ti ministri su se obogatili. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=31056″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Politika se meša u sve i svuda upravlja. Ukaže li se neko mesto u vlasti bilo ono važno ili osrednje, svejedno, o izboru ne odlučuju zasluge kandidata, već političke veze. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=27119″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23471″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Ne pružajte ruku milioneru koji je milione stekao mešajući pesak sa brašnom namenjenim vašim vojnicima koji su se borili za otadžbinu. I nemojte misliti da tako vaše odbijanje neće biti delotvorno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23647″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Istinska inteligencija je prirodan dar, a obični seljak može da bude sto puta inteligentniji od univerzitetskog profesora s pola tuceta diploma. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23068″ ]Arčibald Rajs[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/arcibald-rajs/” ]Još misli od Arčibalda Rajsa[/button]
Sve kategorije: