Home / Autori / Anatol Frans

Category Archives: Anatol Frans

Anatol Frans (16.04.1844 – 12.10.1924) veliki francuski pesnik, novinar i pisac. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

Anatol Frans – o životu

Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan.  

Read More »

Anatol Frans – o zlu

Anatol Frans – o zlu

Zlo je zlo, ali ne za svet čiju nerazrušivu harmoniju ne remeti, već za nevaljalca koji ga vrši i koji je mogao da ga ne vrši.  

Read More »

Anatol Frans – o putovanju

Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti no deset godina za kojih se kod kuće ostane.  

Read More »

Anatol Frans – o osećanjima

Anatol Frans – o osećanjima

Znaj da se razmišljanjem i razumom ne dolazi do najviših i najčistijih istina, već samo osećanjem.  

Read More »

Anatol Frans – o religiji

Kada bi Đavo umro, zgrada religije bi se odmah srušila.  

Read More »

Anatol Frans – o ironiji

Bez ironije, svet bi izgledao kao šuma bez ptica.  

Read More »

Anatol Frans – o mislima

Anatol Frans – o mislima

Ništa samo po sebi nije pošteno ni nepošteno, ni dobro ni rđavo, ni prijatno ni neprijatno. Mišljenje daje svojstva stvarima, kao što se daje začin jelima.  

Read More »

Anatol Frans – o životu

U obmani živi onaj koji u životu ne vidi ništa veliko, ništa divno.  

Read More »

Anatol Frans – o ženama

Ja smatram da dobra žena nadahnjuje čoveka, da ga sjajna žena interesuje, lepa žena ga očarava, a osećajna žena ga zadobija.  

Read More »

Anatol Frans – o putovanjima

Šta znači putovati ? Menjati mesta? Ne. Menjati iluzije i predrasude.  

Read More »
Scroll To Top