Category: Anatol Frans

Ne znamo šta ćemo sa sobom u ovom kratkom životu, a želimo još jedan koji će biti večan. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7388″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Zlo je zlo, ali ne za svet čiju nerazrušivu harmoniju ne remeti, već za nevaljalca koji ga vrši i koji je mogao da ga ne vrši. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=29283″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti no deset godina za kojih se kod kuće ostane. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26225″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Znaj da se razmišljanjem i razumom ne dolazi do najviših i najčistijih istina, već samo osećanjem. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=11834″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Kada bi Đavo umro, zgrada religije bi se odmah srušila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=7394″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Bez ironije, svet bi izgledao kao šuma bez ptica. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=10304″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Ništa samo po sebi nije pošteno ni nepošteno, ni dobro ni rđavo, ni prijatno ni neprijatno. Mišljenje daje svojstva stvarima, kao što se daje začin jelima. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=23658″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
U obmani živi onaj koji u životu ne vidi ništa veliko, ništa divno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=18998″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Ja smatram da dobra žena nadahnjuje čoveka, da ga sjajna žena interesuje, lepa žena ga očarava, a osećajna žena ga zadobija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=26225″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Šta znači putovati ? Menjati mesta? Ne. Menjati iluzije i predrasude. [button color=”blue” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/?p=19003″ ]Anatol Frans[/button]  [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mislilac.com/Tema/autori/anatol-frans/” ]Još misli od A. Fransa[/button]
Sve kategorije: