Home / Autori / Aleksandar Dima Sin

Category Archives: Aleksandar Dima Sin

Aleksandar Dima Sin (27.jul 1824 – 27.novembar 1895) – francuski pisac, dramatičar, najpoznatiji po delu Dama sa kamelijama.

Aleksandar Dima Sin – o čoveku i strastima

Aleksandar Dima Sin – o čoveku i strastima

Čovek je vrlo sićušan i vrlo gadan kada je povređena koja od njegovih intimnih strasti.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o patnji

Kako prizor života i sreće drugih budi želju za životom u onima koji su, u usamljenosti i mraku bolesničke sobe, želeli brzo da umru !

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o patnji

Mora biti da smo učinili mnogo zla pre nego što smo se rodili ili da treba da uživamo mnogo veću sreću posle smrti, kad bog dopušta da u ovom životu postoje sve muke ispaštanja i sve patnje iskušenja.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o životu

Ne vredi samo postaviti na ulazu u život dva stuba, i na jedan od njih natpis: Put dobra, a na drugi upozorenje: Put zla – i reći onima koji naiđu: Birajte. Treba, kao Isus, pokazati puteve koji sa ovog drugog ...

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o izdaji

Nema čoveka koji nije bar jednom bio prevaren i koji ne zna koliko se zbog toga pati.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o grehu

Nema oproštaja od greha bez ispaštanja.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o sreći

Tražio sam po sećanju imena onih čijoj sam sreći do tada zavideo, i nisam mogao da se setim nikoga od koga ne bih bio srećniji.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o sreći

Aleksandar Dima Sin – o sreći

Koliko ima srećnih ljudi koji i ne znaju da su srećni!

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o ljubavi

Aleksandar Dima Sin – o ljubavi

Kad čovek stekne takvu naviku kao što je bila moja ljubav, čini se nemogućno da se ta navika prekine a da u isto vreme ne slomi sve opruge života.

Read More »

Aleksandar Dima Sin – o strasti

Strasti čine čoveka jakim pred osećanjima.

Read More »
Scroll To Top