Category: Alber Kami

Jesen je drugo proleće, tada je svaki list cvet. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4330″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Voleti nekog, znači pristati da ostariš sa njim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=26257″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
U dubinama zime, konačno sam otkrio da je u meni bilo nepobedivo leto. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=15033″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Čovek želi da živi, ali uzaludno je nadati se da će njegova želja zapovedati svim njegovim akcijama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=24948″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2276″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Tada sam shvatio da bi čovek koji bi samo jedan dan živeo na slobodi mogao lako proživeti i stotinu godina u zatvoru. Imao bi dovoljno uspomena da mu ne bude dosadno. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4330″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Često sam tada mislio da bih se, kad bih morao živeti u kakvom šupljem stablu i kad ne bih mogao ništa drugo nego gledati rascvetalo nebo iznad sebe, malo – pomalo i na to navikao. Čovek se, na kraju krajeva, na sve privikne. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=20302″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli […]
Čovek uvek preuveličava ono što ne poznaje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4330″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Da je svet jasan, umetnost to ne bi bila. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4338″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Nije sramotno više voleti sreću. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=2036″ ]Alber Kami[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/alber-kami/” ]Još misli Albera Kamija[/button]
Sve kategorije: