Home / Autori / Agata Kristi

Category Archives: Agata Kristi

Agata Kristi (15.09.1890 – 12.01.1976) britanska književnica, autor brojnih kriminalističkih romana.

Agata Kristi – o manirima

Agata Kristi – o manirima

Pametni ne vređaju već izvlače zaključke.

Read More »

Agata Kristi – o životu

Agata Kristi – o životu

Samo ljudi koje voliš mogu ti učiniti život nepodnošljivim.

Read More »

Agata Kristi – o verovanju

Čovek veruje u ono u šta želi da veruje.

Read More »

Agata Kristi – o vrednosti

Osnove su bitne – ne ukrasi.

Read More »

Agata Kristi – o muškarcima

Nesreća je malih, pedantnih muškaraca da žude za krupnim, upadljivim ženama.

Read More »

Agata Kristi – o bogatstvu

Agata Kristi – o bogatstvu

Zar nam nije rečeno da je bogatim ljudima teško da uđu u carstvo nebesko ? Prema tome, dakle, treba da imaju pravo prvenstva u paklu.

Read More »

Agata Kristi – o ženama

To da može preobratiti razvratnika, oduvek je bila jedna od najdražih ženskih iluzija.

Read More »

Agata Kristi – o uspehu

Agata Kristi – o uspehu

Uvek sam nalazila da kada se čovek predstavlja glupljim nego što to zaista jeste, to su i njegovi rezultati bolji.

Read More »

Agata Kristi – o istini

Čovek ne sme da okrene leđa istini.

Read More »

Agata Kristi – o zlu

Onaj ko svesno zarađuje na poniženju i nevolji drugih ljudi isti je kao i vampir koji se hrani mesom i krvlju.

Read More »
Scroll To Top