Category: Agata Kristi

Pametni ne vređaju već izvlače zaključke. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=4425″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/agata-kristi-o-detinjstvu/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Samo ljudi koje voliš mogu ti učiniti život nepodnošljivim. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14724″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Čovek veruje u ono u šta želi da veruje. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19230″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Osnove su bitne – ne ukrasi. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14736″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Nesreća je malih, pedantnih muškaraca da žude za krupnim, upadljivim ženama. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19242″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Zar nam nije rečeno da je bogatim ljudima teško da uđu u carstvo nebesko ? Prema tome, dakle, treba da imaju pravo prvenstva u paklu. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=19248″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
To da može preobratiti razvratnika, oduvek je bila jedna od najdražih ženskih iluzija. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=18620″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Uvek sam nalazila da kada se čovek predstavlja glupljim nego što to zaista jeste, to su i njegovi rezultati bolji. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=14746″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Čovek ne sme da okrene leđa istini. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=17952″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Onaj ko svesno zarađuje na poniženju i nevolji drugih ljudi isti je kao i vampir koji se hrani mesom i krvlju. [button color=”blue” size=”small” link=”http://mislilac.com/?p=3725″ ]Agata Kristi[/button] [button color=”green” size=”small” link=”http://mislilac.com/Tema/autori/agata-kristi/” ]Još misli Agate Kristi[/button]
Sve kategorije: